ACRYLIC PORTABLE 50″

ACRYLIC PORTABLE 50″

    • ขนาดหน้าแป้น 50 นิ้ว
    • ปรับระดับได้ 6 ระดับ
    • ขนาดฐาน 80*130*19* ซม.
    • ฐานบรรจุน้ำ 140 ลิตร สามารถเคลื่อนย้ายได้
    • ได้รับการรับรองมาตรฐานการใช้งานโดย สมาคมวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกา (ASTM)

**อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น

Compare Compare