SILVER TF PORTABLE 52”

SILVER TF PORTABLE 52”

 • หน้าแป้นอะคริลิค ขนาด 52 นิ้ว

  ห่วงเหล็กตัน เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. หนา 16 มม.

  ปรับระดับได้ตั้งแต่ 2.28 – 3.05 .

  เสาขนาด 3.5 นิ้ว

  ฐานบรรจุน้ำ หรือ ทรายได้ 140 ลิตร

  **อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น


Compare Compare