All Black Portable 44”

All Black Portable 44”

  • หน้าแป้นโพลีคาร์บอเนต 44 นิ้ว

    – สามารถเคลื่อนย้ายได้ และปรับระดับได้ 5 ระดับ

    – ฐานบรรจุน้ำได้ 121 ลิตร

    – ฐานขนาด 77 x 119 x 19 ซม.

    **อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น


Compare Compare