Spalding The Beast Stealth 60”

Spalding The Beast Stealth 60”

    • ขนาดหน้าแป้น 60 นิ้ว
    • กระจกนิรภัย หนา 6 มม.
    • ขนาดเสา 5 นิ้ว ปรับระดับ 230 – 305 ซม.
    • ขนาดฐาน 160 x 91 ซม.
    • ฐานบรรจุน้ำ 208 ลิตร สามารถเคลื่อนย้ายได้

**อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น


Compare Compare