Junior Series

Junior Series

  • หน้าแป้นคอมโพสิต ขนาด 32 นิ้ว
  • ห่วงเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 35.56 ซม.
  • ขนาดหน้าแป้น 32 นิ้ว (81.28 ซม.)

**อย่าห้อยโหนกับห่วง หรือส่วนใดๆของตัวแป้น รวมไปถึงหน้าแป้น ส่วนค้ำยัน หรือ เน็ตตาข่าย มีโอกาสเสี่ยงที่จะบาดเจ็บสาหัส หรือสินค้าเสียหายได้ โปรดระมัดระวังในการเล่น


Compare Compare